phân cấp quản lý

Phú Yên: Phân cấp xã trong quản lý hồ sơ, thống kê số lượng nuôi trồng thủy sản

Phú Yên: Phân cấp xã trong quản lý hồ sơ, thống kê số lượng nuôi trồng thủy sản

VTV.vn - UBND cấp xã sẽ là đơn vị quản lý hồ sơ nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè tại Phú Yên.