TV& VIDEO

phần tử IS

IS sở hữu hơn 10.000 hộ chiếu trắng, có thể nhập cảnh vào châu Âu

IS sở hữu hơn 10.000 hộ chiếu trắng, có thể nhập cảnh vào châu Âu

VTV.vn - Các phần tử khủng bố IS đang nắm giữ hơn 11.000 hộ chiếu trắng, có thể tự điền các thông tin cá nhân và dễ dàng nhập cảnh hợp pháp vào các quốc gia châu Âu.