TV& VIDEO

phát động thi đua

Ngày 7/12, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Ngày 7/12, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

VTV.vn - Ngày 7/12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được khai mạc trọng thể với sự tham gia của 1.800 đại biểu .