TV& VIDEO

phát hiện tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý các hành vi tham nhũng lợi ích nhóm

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý các hành vi tham nhũng lợi ích nhóm

VTV.vn - Trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện ngăn chặn đẩy lùi các hành vi tham nhũng nói chung, trong đó có lợi ích nhóm.