TV& VIDEO

phát thải khí nhà kính

Việt Nam cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu (BĐKH), bao gồm đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH.