TV& VIDEO

phát triển kinh tế vùng

Sau 3 năm tái cơ cấu, vùng sản xuất nông sản vẫn manh mún

Sau 3 năm tái cơ cấu, vùng sản xuất nông sản vẫn manh mún

VTV.vn - Trái cây, nông sản là một trong những thế mạnh của vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, sau 3 năm tái cơ cấu, dù đã tăng về chủng loại nhưng giá gần như không tăng. Lý do là bởi các vùng sản xuất vẫn phát triển theo hướng manh mún, thiếu tính liên kết vùng.