TV& VIDEO

phát triển năng lượng

Giải pháp phát triển nguồn điện tái tạo

Giải pháp phát triển nguồn điện tái tạo

VTV.vn - Việt Nam hiện có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo rất lớn nhưng mới khai thác được phần nhỏ.