phát triển thị trường

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật về lao động tạm thời

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật về lao động tạm thời

VTV.vn - Sau khi Thượng viện Nhật Bản thông qua, Hạ viện Nhật Bản cũng đã chấp thuận dự luật dỡ bỏ hạn chế 3 năm đối với hoạt động tuyển dụng lao động tạm thời.