TV& VIDEO

phe đối lập

Quân đội Hàn Quốc xem xét kế hoạch tác chiến mới đối phó với Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc xem xét kế hoạch tác chiến mới đối phó với Triều Tiên

VTV.vn - Quân đội Hàn Quốc đang xem xét một kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.