TV& VIDEO

phí cầu đường

Bộ GTVT chỉ đạo trạm BOT Quảng Bình giảm vé tháng cho người dân

Bộ GTVT chỉ đạo trạm BOT Quảng Bình giảm vé tháng cho người dân

VTV.vn - Bộ GTVT khẳng định đã làm việc với chủ đầu tư trạm BOT này và đề nghị xem xét giảm phí phù hợp cho người dân địa phương.