TV& VIDEO

phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng

Vừa ổn định kinh tế vĩ mô, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%

Vừa ổn định kinh tế vĩ mô, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%

VTV.vn - Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong ngày làm việc thứ 2 của phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5.