Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp: Chuyện bây giờ mới kể

Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp: Chuyện bây giờ mới kể

16.05.2018

VTV.vn - Trở lại khung giờ VTV Đặc biệt tháng 5, "Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp" một lần nữa giúp khán giả hiểu hơn những hoạt động bí mật của Người trong thời kì ở Pháp.

VTV Đặc biệt: Hé lộ nhiều tài liệu về "ẩn số" Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919 - 1923