TV& VIDEO

phòng chống dịch

Bộ Y tế họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm

Bộ Y tế họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm

VTV.vn - Chiều 13/2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã triệu tập cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm.