TV& VIDEO

phòng chống dịch

Khánh Hòa kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia cầm trong mùa mưa

Khánh Hòa kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia cầm trong mùa mưa

VTV.vn - Thời điểm này đang là giao mùa nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là rất lớn. Công tác phòng chống dịch được nhiều địa phương đặt lên hàng đầu.