TV& VIDEO

Phòng ngừa Dịch bệnh

Thừa Thiên Huế chủ động bảo vệ thủy sản nuôi trồng mùa mưa lũ

Thừa Thiên Huế chủ động bảo vệ thủy sản nuôi trồng mùa mưa lũ

VTV.vn - Công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng chống mưa lũ, dịch bệnh cho các loài thủy sản được tăng cường tại vùng phá Tam Giang-Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế.