TV& VIDEO

phóng sự

Xây dựng nông thôn mới là đề tài chủ đạo trong các phóng sự tại LHTHTQ lần thứ 36

Xây dựng nông thôn mới là đề tài chủ đạo trong các phóng sự tại LHTHTQ lần thứ 36

VTV.vn - Tại LHTHTQ lần thứ 36, cách tiếp cận và hình thức thể hiện trong các tác phẩm phóng sự được đánh giá là đã có sự thay đổi nhưng đề tài lại chưa phong phú.