phòng vệ dân sự

Đức thúc đẩy phòng vệ dân sự: Chính phủ lo lắng thái quá?

Đức thúc đẩy phòng vệ dân sự: Chính phủ lo lắng thái quá?

VTV.vn - Nhằm cẩn trọng với tình hình khủng bố và môi trường an ninh thay đổi, kế hoạch phòng vệ dân sự của Đức là chiến lược đúng đắn hay thể hiện nỗi lo lắng thái quá?