TV& VIDEO

Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam tham gia lao động cao nhất nhì thế giới

Phụ nữ Việt Nam tham gia lao động cao nhất nhì thế giới

VTV.vn - Phụ nữ Việt Nam tham gia lao động cao nhất nhì thế giới. Con số đáng lưu ý này vừa được Trung tâm Phát triển và hội nhập, một tổ chức phi Chính phủ, công bố.