TV& VIDEO

phúc khảo bài thi

Chấm thi THPT: Thiếu bài văn đột phá

Chấm thi THPT: Thiếu bài văn đột phá

VTV.vn - Bài Ngữ văn có khoảng 20% thí sinh đạt điểm dưới trung bình, có em đã bị điểm liệt; không có điểm 10; điểm 8 - 9 cũng không nhiều.