TV& VIDEO

quân đội Hàn Quốc

Hàn Quốc, Mỹ theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên thử tên lửa

Hàn Quốc, Mỹ theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên thử tên lửa

VTV.vn - Cùng với quân đội Mỹ, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên thực hiện các hành động khiêu khích.