TV& VIDEO

quan hệ hữu nghị truyền thống

Thủ tướng Hun Sen tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Hun Sen tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiếp 150 đại biểu của Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.