TV& VIDEO

quân nhân nữ

Quân đội Mỹ cho phép quân nhân nữ tham chiến

Quân đội Mỹ cho phép quân nhân nữ tham chiến

VTV.vn - Nhằm phá vỡ rào cản giới tính trong quân đội Mỹ, Lầu Năm Góc vừa cho phép phụ nữ đảm trách mọi nhiệm vụ của quân đội, bao gồm các vị trí chiến đấu ở tiền phương.