TV& VIDEO

Quốc hội Campuchia

Quốc hội Campuchia thông qua đề nghị cải tổ nội các

Quốc hội Campuchia thông qua đề nghị cải tổ nội các

VTV.vn - Quốc hội Campuchia đã thông qua đề nghị cải tổ nội các do Chính phủ đệ trình.