Quốc lộ 30

Nhiều người dân đồng thuận với quyết định dừng dự án BOT giao thông tại QL 30

Nhiều người dân đồng thuận với quyết định dừng dự án BOT giao thông tại QL 30

VTV.vn - Phần lớn ý kiến của nhiều người tham gia giao thông đồng thuận với quyết định dừng dự án BOT giao thông tại QL 30 của Bộ Giao thông Vận tải.