TV& VIDEO

Quốc phòng Nhật Bản

Hội nghị Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN

Hội nghị Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN

VTV.vn - Hôm nay (13/9), Hội nghị Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN lần thứ 9 đã diễn ra tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản).