TV& VIDEO

Quốc phòng Nhật Bản

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

VTV.vn - Chi tiêu quốc phòng Nhật Bản đã tăng 6 năm liên tiếp và trong năm 2017 sẽ được tăng 1,3% lên gần 46 tỷ USD.