TV& VIDEO

quy chế tuyển sinh

Ý kiến giáo viên và học sinh về đề xuất bỏ điểm ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10

Ý kiến giáo viên và học sinh về đề xuất bỏ điểm ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10

VTV.vn - Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, thí sinh có thể không được cộng điểm khuyến khích cho thành tích trong các cuộc thi của địa phương hay thi nghề phổ thông.