TV& VIDEO

quy mô dân số

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã

VTV.vn- Sắp tới, hơn 700 đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định sẽ phải sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.