TV& VIDEO

quyết định đúng đắn

Nhân dân kỳ vọng Đại hội Đảng XII sẽ có những quyết định đúng đắn

Nhân dân kỳ vọng Đại hội Đảng XII sẽ có những quyết định đúng đắn

VTV.vn - Các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài thiết tha, mong muốn và kỳ vọng lớn vào Đại hội của Đảng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn.