TV& VIDEO

quyết định thu hồi

Hơn 400 phương tiện chưa nộp lại phù hiệu bị thu hồi

Hơn 400 phương tiện chưa nộp lại phù hiệu bị thu hồi

VTV.vn - Tại Hà Nội, hiện vẫn còn hơn 400 phương tiện chưa nộp lại phù hiệu bị thu hồi, do vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải và luật giao thông.