TV& VIDEO

Sa mạc hóa

Phim tài liệu Ba mùa - Chuyện khắc nghiệt của thiên nhiên không phải là tất cả!

Phim tài liệu Ba mùa - Chuyện khắc nghiệt của thiên nhiên không phải là tất cả!

VTV.vn - Đạo diễn bộ phim tài liệu Ba mùa - Phan Huyền Thư và Trần Quý đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về quá trình làm phim.