TV& VIDEO

Salbutamol

Bổ sung chất Cysteamine vào danh mục chất cấm trong chăn nuôi

Bổ sung chất Cysteamine vào danh mục chất cấm trong chăn nuôi

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh.