TV& VIDEO

San Francisco

Top 10 thành phố đa dạng về văn hóa nhất thế giới

Top 10 thành phố đa dạng về văn hóa nhất thế giới

VTV.vn - Từ Australia, Brazil đến Singapore và Hoa Kỳ, có nhiều thành phố mà tại đó du khách có thể khám phá thế giới - hoặc ít nhất một phần nhỏ của thế giới.