TV& VIDEO

sản lượng lúa gạo

Việt Nam lọt top 10 quốc gia có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới

Việt Nam lọt top 10 quốc gia có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới

VTV.vn - Việt Nam đứng thứ 5 trong top 10 quốc gia có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới năm 2016.