TV& VIDEO

sản phẩm dịch vụ

Facebook sẽ có kênh tiếp nhận phản ánh từ Việt Nam

Facebook sẽ có kênh tiếp nhận phản ánh từ Việt Nam

VTV.vn - Facebook sẽ xây dựng một kênh riêng để tiếp nhận và xử lý các phản ánh từ Việt Nam trong năm nay.