sản phẩm kinh doanh

Bạn đã biết “Tạo lập mô hình kinh doanh“?

Bạn đã biết “Tạo lập mô hình kinh doanh“?

VTV.vn - Đây là cuốn sổ tay dành cho những doanh nhân có khao khát thay đổi, khao khát vươn lên.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive