TV& VIDEO

sản xuất bền vững

Ngành dệt may, da giầy: Tận dụng cơ hội từ TPP, hướng tới sản xuất bền vững

Ngành dệt may, da giầy: Tận dụng cơ hội từ TPP, hướng tới sản xuất bền vững

VTV.vn- Da giầy, dệt may được đánh giá có nhiều cơ hội nhất khi Việt Nam tham gia TPP, song phát triển bền vững là điều kiện tiên quyết của 2 ngành trên nếu muốn hội nhập bền vững.