TV& VIDEO

sản xuất nước mắm

Lúng túng di dời các cơ sở nước mắm ra khỏi khu dân cư ở Nha Trang

Lúng túng di dời các cơ sở nước mắm ra khỏi khu dân cư ở Nha Trang

VTV.vn - Kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất nước mắm ra khỏi nội thị đã được đặt ra từ lâu ở Nha Trang. Nhưng đến lúc này, một mặt bằng để sản xuất nước mắm vẫn chỉ là mong mỏi.