TV& VIDEO

SM Entertainment

Sau tất cả, Kris - Luhan sẽ phải "kéo cày trả nợ" cho EXO trong 6 năm nữa

Sau tất cả, Kris - Luhan sẽ phải "kéo cày trả nợ" cho EXO trong 6 năm nữa

VTV.vn - Theo phán quyết của tòa án, Kris và Luhan sẽ không được quảng bá với tư cách thành viên EXO, thu nhập kiếm được phải chia cho SM theo thỏa thuận.