TV& VIDEO

sổ đỏ

Hệ luỵ khi sổ đỏ không ghi tên vợ chồng

Hệ luỵ khi sổ đỏ không ghi tên vợ chồng

VTV.vn - Tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình chỉ có 10% phụ nữ được đứng tên trong sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung của gia đình.