sở giao thông vận tải

Đề xuất sát nhập một số cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh

Đề xuất sát nhập một số cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh

VTV.vn - Bộ Nội vụ vừa ban hành dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến nhân dân.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive