Sở Giao thông Vận tải

Hà Nội treo giải 200.000 USD cho ý tưởng chống ùn tắc

Hà Nội treo giải 200.000 USD cho ý tưởng chống ùn tắc

VTV.vn - Sẽ trao thưởng 200.000 USD tương đương hơn 4 tỷ đồng cho ý tưởng chống ùn tắc đường tại Hà Nội.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive