TV& VIDEO

sở hữu chéo

Him Lam không còn là cổ đông của LienVietPostBank

Him Lam không còn là cổ đông của LienVietPostBank

VTV.vn - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt vừa chính thức công bố việc Công ty Cổ phần Him Lam đã không còn là cổ đông của ngân hàng này.