sổ liên lạc điện tử

Phụ huynh “méo mặt” với khoản thu đầu năm

Phụ huynh “méo mặt” với khoản thu đầu năm

VTV.vn - Cứ trước thềm khai giảng, phụ huynh lại chịu áp lực đóng đủ loại tiền phí dịch vụ cùng các khoản thu có tên là "tự nguyện".