TV& VIDEO

sói đơn độc

Thế giới lo ngại trước sự lan truyền của chủ nghĩa khủng bố

Thế giới lo ngại trước sự lan truyền của chủ nghĩa khủng bố

VTV.vn - Số lượng các quốc gia bị tấn công khủng bố tăng lên đang khiến thế giới lo ngại về sự lan truyền của chủ nghĩa khủng bố.