TV& VIDEO

sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác và sẽ bị xử nặng

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác và sẽ bị xử nặng

VTV.vn - Kể từ ngày 1/7 tới, khung hình phạt tối đa cho tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể ngồi tù tới 20 năm.