TV& VIDEO

sử dụng dịch vụ

Hoang mang với cách tính phí 3G của nhà mạng

Hoang mang với cách tính phí 3G của nhà mạng

VTV.vn - Việc 3G tự động đăng kí và chạy dịch vụ không thông báo trước cũng giống như việc người sử dụng 3G đang nhiễm phải virus.