TV& VIDEO

sử dụng năng lượng mặt trời

Robot chỉ đường sử dụng năng lượng Mặt Trời

Robot chỉ đường sử dụng năng lượng Mặt Trời

VTV.vn - Những chú robot chỉ đường tại CH Conggo có khả năng nói, chỉ phương hướng và biết đánh giá lưu lượng xe qua bộ cảm biến.