TV& VIDEO

sử dụng năng lượng mặt trời

Tự chủ năng lượng nhờ điện mặt trời

Tự chủ năng lượng nhờ điện mặt trời

VTV.vn - Ngày càng có nhiều người Nhật Bản muốn tự chủ về năng lượng và những nguồn năng lượng sạch. Điện mặt trời đang là giải pháp cho xu hướng này.