sự nghiệp cách mạng

Hội thảo "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" - giá trị lý luận và thực tiễn

Hội thảo "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" - giá trị lý luận và thực tiễn

VTV.vn - Hội thảo Khoa học quốc gia "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay" đã diễn ra.