TV& VIDEO

sự nghiệp cách mạng

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mong muốn các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.