TV& VIDEO

sụt lún

Quốc lộ 1 qua Phú Yên xuất hiện sụt lún sau mưa bão

Quốc lộ 1 qua Phú Yên xuất hiện sụt lún sau mưa bão

VTV.vn - Những trận mưa kéo dài trước và trong cơn bão số 12 đã khiến cho Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụt lún.