TV& VIDEO

suy tim

Phát hiện mới giúp điều trị suy tim

Phát hiện mới giúp điều trị suy tim

VTV.vn - Singheart là phân tử mới có thể được sử dụng trong việc điều trị suy tim trong tương lai và mở ra các hướng điều trị cho các bệnh về tim.