TV& VIDEO

suy tim

Tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và điều trị suy tim

Tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và điều trị suy tim

VTV.vn - Hội Tim mạch học Việt Nam vừa tổ chức hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc năm 2017 tại Thanh Hóa với chủ đề "Tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và điều trị suy tim".