Tác phẩm Truyện Kiều

Truyện Kiều – Nguồn cảm hứng cho các dịch giả quốc tế

Truyện Kiều – Nguồn cảm hứng cho các dịch giả quốc tế

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu, các dịch giả quốc tế cũng dành cho đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều những tình cảm vô cùng đặc biệt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive