TV& VIDEO

Tài chính Ngân hàng

Năm 2018, sẽ kiểm toán 33 tổng công ty, tổ chức tài chính ngân hàng

Năm 2018, sẽ kiểm toán 33 tổng công ty, tổ chức tài chính ngân hàng

VTV.vn - Theo kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước, sẽ có hơn 200 cuộc kiểm toán được tiến hành trong năm 2018.